جامعیت ، جهانی بودن و جاودانگی دین از نظر قرآن
58 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار کنکره بررسی مبانی فقهی امام خمینی نقش زمان و مکان در اجتهاد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی