قرآن و نقش زمان و مکان در اجتهاد
64 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار كنگره‌ي بررسي مباني فقهي امام خميني نقش زمان و مكان در اجتهاد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی